dispatcher

תוכנה דינמית: הדרך לכתוב code scalable ב-JVM

כתיבת קוד scalable ב-JAVA איננה משימה פשוטה. בין השימוש ב-Threads, Locks & synchronization לצורך קידוד מקבילי או הצורך להכפיל את יכולות החישוב ע"י הרצת אותו קוד במכונות שונות במקביל… תוכנה שהיא גם scalable, גם זמינה וגם יכולה להבריא את עצמה ע"י ניטור והשגחה מתמשכים היא חלומם של כל אנשי הפיתוח אז הנה אחת מהן, AKKA.