croos site scripting

פירצה במנוע התגובות של יוטיוב [עדכון]

פירצה שהתגלתה במנוע התגובות של יוטיוב והופצה ברשת מילאה את עמודי הקליפים הפופולאריים בעמודי פרסומות ופורנוגרפיה. בגוגל ממהרים להסתיר ולהסיר את התגובות, אך על פי הדיווחים טרם תוקנה הפירצה