Criminal Complaince

המדריך השלם לפגיעה בפרטיות נחשף

מזה מספר שנים שאנו שומעים תאוריות "אח הגדול" בנוגע לפעילויות החברות הגדולות כגון גוגל, מיקרוסופט ואפילו פייסבוק, אך השבוע נחשפו ספרי ה-Criminal Complaince המגדירים בדיוק אילו פרטים אוספות עלינו החברות למקרה של דרישה מצד הרשויות לאכיפת החוק. המדריך השלם לפגיעה בפרטיות.