Connect

מאייר ממשיכה להפתיע: יאהו תחסום את חשבונות גוגל ופייסבוק

החברה החליטה להסיר את כפתורי ההתחברות דרך גוגל ופייסבוק, אותם הטמיעה בשירותים השונים שלה לפני 3 שנים, תחת המנכ׳׳ל הקודם. יאהו: ׳׳התהליך הזה יאפשר לנו להציע למשתמשים חוויה מותאמת אישית טובה יותר לכולם׳׳.