Color.com

שקט, מקליטים

אפליקציות מסוימות מקליטות, תוך כדי פעולתן, את הקולות שבסביבת המיקרופון, ומשתמשות בקולות הללו כדי לנתח היכן אתם נמצאים. אז שקט, מקליטים.