Bynet

בינת יישום מערכות פיתחה ערכה ניידת לבידוק בטחוני ביומטרי בתנאי שטח

ערכת הבידוק נכנסה לשימוש בנמלי אשדוד, חיפה ואילת באמצעות חברת נמלי ישראל. הערכה מופעלת באמצעות מחשב נייד, מערכת זיהוי ביומטרית וקורא דרכונים לשם מניעת הסתננויות, שימוש מז”פ וזיהוי נפגעים. עלות פיתוח הערכה מוערכת ב-2 מיליון שקל