Bruteforce

גל הפריצות נמשך: עכשיו זו LastPass

למרות שהראיות אינן מוחלטות, החברה החלה לנקוט צעדי מניעה למקרה שבוצעה חדירה למאגריה. המשתמשים התבקשו להחליף את סיסמת המאסטר שלהם לסיסמא חדשה וחזקה.