bling bling

אימא, למה את כותבת?

אי אפשר להתעלם מתופעת ה-mommy blogs אשר מציפה את הרשת העולמית והישראלית. האם הבלוגים האלו נועדו רק כדי לספק תמיכה לאותן אמהות כותבות, או שמא דווקא דרך הרשת תוכלנה הנשים סוף סוף להשמיע את קולן?