Bing

אינטרנט

שועל האש של גוגל

חוסר הודאות הנוגע להמשך פיתוחו של דפדפן פיירפוקס התחלף אמש בעסקת ענק במסגרתה תמשיך גוגל את התמיכה במוזילה ואף תגדיל אותה באופן משמעותי

אינטרנט

פיירפוקס: עכשיו עם בינג

לקראת סיומו של החוזה בין גוגל למוזילה, בודקת האחרונה כיוונים אחרים ומשחררת גרסה חדשה של פיירפוקס, כשמנוע החיפוש הראשי בו הוא בינג. האם מדובר בהחלטה הנכונה?