סטארטאפ בע"מ, עקרונות בסיסיים שכדאי להכיר כחברה חדשה

הפעלת סטארטאפ באמצעות חברה בע"מ אינה דבר טריוויאלי וחשוב להבין מהי חלוקת התפקידים והסמכויות בין האורגנים, ומה היא הדרך לבצע פעולות מסוימות הנדרשות במהלך חיי החברה

פוסט זה נכתב על ידי עו"ד יובל פסלר. פסלר הינו עו"ד במחלקת החברות/היי-טק במשרד APM & CO אשר מלווה חברות פרטיות וציבוריות בעסקאות מסחריות מקומיות ובינלאומיות, וכן קרנות השקעה פרטיות והון סיכון וחממות טכנולוגיות בביצוע עסקאות השקעה בישראל ובחו"ל.

תמונה: flickr, cc-by, Alex E. Proimos

סטארטאפים מתארגנים בצורה של חברות בע"מ. לכן, חשוב שאנשים שמעורבים בסטארטאפים יבינו איך חברות פועלות  – מאילו חלקים חברות מורכבות, ומה התפקידים והסמכויות של כל חלק בפאזל שנקרא חברה בע"מ.

בפוסט הנוכחי נציג על קצה המזלג עקרונות בסיסיים הקשורים לחברות ופעולתן.

החברה כישות משפטית עצמאית ונפרדת

ראשית כל חשוב מאוד להבין שחברה היא ישות (משפטית) עצמאית ונפרדת מבעלי מניותיה. מה זה אומר?

קודם כל – לחברות יש ישות משפטית והן יכולות לבצע פעולות משפטיות כמו אנשים (לחתום על חוזים, להתחייב, לתבוע בבית משפט וכיוצ"ב). מדובר על המצאה יחסית חדשה (כמה מאות שנים) ובהחלט לא מובנת מאליה.

שנית – ההתנהלות של חברות הינה נפרדת מזו של בעלי המניות שלהם. באופן כללי, בעלי המניות לא אחראים להתחייבויות החברות שלהם וזאת למרות שבהרבה מקרים בעלי המניות מעורבים בהפעלת החברות (כלומר, בעלי המניות יכולים לקבל החלטות בשם החברה ולגרום לחברה לבצע פעולות, אבל בסופו של דבר, האחריות של בעלי המניות לתוצאות של ההחלטות האלה מוגבלת).

החלקים מהם מורכבת החברה (אורגנים)

אמרנו שהחברה היא יישות משפטית עצמאית נטולת קיום פיזי. את רצונה של החברה ואת פעולותיה מבצעים הגופים/אורגנים מהם היא מורכבת. אורגן הוא מעין "זרוע/איבר" של החברה, ופעולתו נחשבת, בעיני הדין, כפעולתה של החברה לכל דבר ועניין.

האורגנים של החברה הם האסיפה הכללית של בעלי המניות, הדירקטוריון, המנכ"ל וכל מי שעל פי דין, או מכוח התקנון רואים את פעולתו בעניין מסוים כפעולת החברה לאותו עניין. לעיתים אורגן יהא מורכב מיחיד ולעיתים יהא מורכב ממספר יחידים, כגון דירקטורים בדירקטוריון החברה או בעלי מניות במסגרת האסיפה הכללית של החברה, אך חשוב מאוד להבחין בין האורגן לבין היחידים שמרכיבים אותו וממלאים תפקידים באותו הגוף. האורגן הינו בעצם הגוף הפועל באמצעות היחידים.

סמכויותיו ותפקידיו של כל אורגן בחברה מוגדרים בחוק החברות, בתקנון החברה (המתווה את אופן ניהולה הכללי של החברה), ולעיתים אף נקבעים על ידי אורגן אחר בחברה (כך למשל סמכויות המנכ"ל יקבעו בין היתר על ידי דירקטוריון החברה).

בפסקאות הבאות נעמוד בקצרה על תפקידם וסמכויותיהם של האורגנים העיקריים של החברה:

האסיפה הכללית של בעלי המניות

לאסיפה הכללית נתונות סמכויות פיקוח על ניהול החברה על ידי הדירקטוריון, וסמכויות הקשורות למבנה החברה וליחסים שבין החברה לבין בעלי המניות ובין בעלי המניות לבין עצמם. אסיפת בעלי המניות היא למעשה האורגן בעל הסמכות הבכירה ביותר בחברה, וניתן, על דרך האנלוגיה, להשוות את אסיפת בעלי המניות ל-"פרלמנט" של החברה.

לאסיפה הכללית נתונה הסמכות לקבלת החלטות בעניינים העיקריים בחברה, כדוגמת שינויים בתקנון החברה, מבנה הון המניות של החברה והזכויות הצמודות לכל מניה, מינוי דירקטורים, היקף סמכויותיו של הדירקטוריון, מינוי רואה חשבון מבקר, אישור עסקאות מיוחדות ואישור מיזוג.

דירקטוריון החברה

הדירקטוריון הוא הרשות המבצעת וההנהלה העליונה של החברה. אם ניתן להמשיל את אסיפת בעלי המניות לפרלמנט, הרי שאת דירקטוריון החברה ניתן להמשיל לזרוע המבצעת של הפרלמנט – הממשלה. הדירקטוריון מורכב מדירקטורים שמונו על ידי האסיפה הכללית, או שמונו בדרכים אחרות שנקבעו על ידי האסיפה הכללית ועוגנו בתקנון החברה. תפקיד הדירקטוריון הוא להתוות את המדיניות הכללית ואסטרטגיית ניהולה של החברה, ולפקח על ביצועי המנהל הכללי ופעולותיו בניהולה השוטף של החברה.

בין הסמכויות המסורות לדירקטוריון ניתן למנות בין היתר את קביעת עקרונות המימון של החברה (תקציב שנתי, גיוס השקעות, קבלת הלוואות וכו'), הקצאת מניות ופיקוח על העברתן, חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, קביעת המבנה הארגוני ומדיניות השכר לעובדי החברה, ועוד. בראש סמכות הפיקוח של הדירקטוריון על הנהלת החברה עומדת לו הסמכות למנות או לפטר את המנהל הכללי, ולמנות או לפטר את שאר נושאי המשרה בחברה. הדירקטוריון רשאי לאצול מסמכויותיו ולמנות ועדות משנה לדירקטוריון שיעסקו בכל עניין הנתון לסמכותו כאמור.

המנהל הכללי של החברה (המנכ"ל)

תפקידו של המנהל הכללי של החברה, הוא ניהול שוטף של ענייני החברה תוך שהוא כפוף למסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו אשר ניתנות מעת לעת. המנהל הכללי ממונה ומפוטר כאמור על ידי דירקטוריון החברה. לשם ביצוע תפקידו מוסר לו החוק את כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון לאורגן אחר של החברה, וכן מאפשר לו לאצול מסמכויותיו לכפופים לו. עם זאת, חשוב לזכור כי היקף סמכויותיו של המנכ"ל נקבע על ידי דירקטוריון החברה הלכה למעשה, וזה יכול לשנות סמכויות אלו ולהגדירן מחדש על פי שיקול דעתו מעת לעת. כך למשל יוכל דירקטוריון החברה לשנות מעת לעת את זכויות החתימה המסורות למנכ"ל על ידי החברה, והיקף העסקאות ו/או העניינים בהם רשאי המנכ"ל לחייב את החברה בחתימתו.

לסיכום, הפעלת סטארטאפ באמצעות חברה בע"מ אינה דבר טריוויאלי וחשוב להבין מהי חלוקת התפקידים והסמכויות בין האורגנים, ומה היא הדרך לבצע פעולות מסוימות הנדרשות במהלך חיי החברה.

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי והוא בבחינת מידע כללי בלבד. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.


הפוסט נכתב על ידי משרד עורכי הדין עמית פולק מטלון ושות'


משרד עמית פולק מטלון ושות' נוסד בשנת 1956 ומהווה אחד המשרדים המובילים בישראל בכל תחומי המשפט המסחרי. המשרד מונה צוות מקצועי ומיומן של מעל ל-70 עורכי דין מקומיים ובינלאומיים. מחלקת ההייטק של המשרד מייצגת, בין היתר, חברות טכנולוגיה מובילות, עשרות רבות של סטארט-אפים, קרנות הון סיכון ישראליות וזרות, קרנות אקוויטי, אנג'לים וחממות בתחומי התוכנה, חומרה, תקשורת, אינטרנט, מדיה חדשה, בטחון לאומי, קלינטק, מדעי החיים ועוד.

המשרד מלווה את היזמים וחברות ההייטק בפעילותם השוטפת החל משלב הרעיון דרך הקמת החברה, הסכמי מייסדים, הלוואות, הסכמי השקעות, קבלת תמריצים ממקורות ממשלתיים, קניין רוחני, הסכמים מסחריים, מיזוגים ורכישות, עסקאות אסטרטגיות ובינלאומיות ועוד.

.APM & Co

הגב

1 תגובה על "סטארטאפ בע"מ, עקרונות בסיסיים שכדאי להכיר כחברה חדשה"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
חי
Guest

תודה.. המאמר בהחלט עשה לי סדר בדברים

wpDiscuz

תגיות לכתבה: