קשה לגייס: ירידה בהשקעות ההון סיכון במחצית הראשונה של 2012

גיוס השקעות אינו פשוט כבעבר, וחברות רבות המנסות לגייס השקעה ראשונה ברבעון האחרון מרגישות את זה על בשרן. מבט אל הנתונים בדו”ח הסיכום של IVC

מקור: תמונת מסך, עיבוד תמונה

סקר חדש שערכה מחלקת המחקר של IVC בשיתוף עם משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין, מגלה כי במהלך הרבעון האחרון (Q2) של 2012 המשיכה מגמת הירידה בהשקעות ההון סיכון. ירידה זו מביאה את סך ההשקעות במחצית הראשונה של 2012 לירידה של כ-11%, ולשפל של עשור בכמות ההשקעות הראשונות.

הסקר בדק השקעות הון סיכון בחברות הייטק ישראליות על-ידי גופי השקעה ישראליים וזרים. בסקר השתתפו 123 משקיעי הון סיכון, מתוכם 47 קרנות הון סיכון ישראליות ו-76 משקיעים אחרים, כולל זרים.

קרוב למיליארד דולרים במחצית

השקעות הון סיכון בחברות היי-טק במחצית הראשונה של 2012 הסתכמו ב-936 מיליון דולר, ומשקפים ירידה של 11% בהשוואה ל-1.05 מיליארד שהושקע במחצית הראשונה של 2011. למרות זאת, הסכום הנוכחי גבוה ב-62% מה-577 מיליון דולרים שהושקעו בתקופה המקבילה בשנת 2010.

ברבעון השני של שנת 2012, 128 חברות היי-טק ישראליות גייסו כ-453 מיליון דולרים ממשקיעי הון סיכון ישראלים וזרים, המהווים ירידה של 6% מ-483 מיליון דולרים שמשכו 142 חברות ברבעון הראשון של 2012, וירידה של 20% בהשוואה ל-569 מיליון דולרים שגויסו על-ידי 145 חברות ברבעון השני של 2011 (ראו תרשים מצורף).

מקור: מחלקת המחקר של IVC, עיבוד תמונה

שבעים ושבע חברות משכו סכום העולה על מיליון דולרים. מתוכן ארבע חברות גייסו סכום העולה על 20 מיליון דולרים, אחת-עשרה גייסו בין 10 ל-20 מיליון דולרים ושבע-עשרה חברות גייסו בין 5 ל-10 מיליון דולרים כל אחת. סכום הגיוס הממוצע לחברה היה 3.54 מיליון דולרים, בהשוואה ל- 3.40 מיליון דולרים ברבעון הקודם, ונמוך מ-3.92 מיליון דולרים בגיוס ממוצע ברבעון השני אשתקד.

225 מיליון דולרים

פעילות קרנות הון הסיכון הישראליות במחצית הראשונה של שנת 2012, הקרנות הישראליות השקיעו 225 מיליון דולרים בחברות היי-טק ישראליות, בהשוואה ל-297 מיליון דולרים ול-169 מיליון דולרים שהושקעו במחצית ראשונה בשנים 2011 ו-2010, בהתאמה. חלקן היחסי של הקרנות הישראליות מהיקף הגיוסים הכולל של החברות עמד על 24%, בהשוואה לנתח של 28% במחצית הראשונה של 2011.

ברבעון השני של שנת 2012, הקרנות הישראליות השקיעו 106 מיליון דולרים, ירידה של 11% מהסכום שהושקע ברבעון הקודם וירידה של 34 אחוזים מההשקעות ברבעון השני של 2011. חלקן היחסי של הקרנות עמד על 23%, בהשוואה ל-25% (119 מיליון דולרים) ברבעון הראשון של 2012 ו-28% (160 מיליון דולרים) ברבעון השני של 2011. מרבית המימון הגיע ממשקיעים ישראלים אחרים, וממשקיעים זרים.

היקף ההשקעות הראשונות (First) של הקרנות הישראליות משך 34 אחוזים מסך השקעותיהן הדולריות במחצית הראשונה של 2012, בהשוואה ל-25% ו-31% במחציות הראשונה של שנת 2011 ו-2010, בהתאמה. היקף השקעה ראשונה ממוצעת של קרן הון סיכון ישראלית היה 1.62 מיליון דולרים, כאשר הממוצע להשקעת המשך (Follow-on) היה 1.20 מיליון דולרים (ראו תרשים מצורף).

מקור: מכון המחקר של IVC, עיבוד תמונה

ברבעון השני של 2012, היקף ההשקעות הראשונות (First) של הקרנות הסתכם ב-18% מסך השקעותיהן הדולריות, השיעור הרבעוני הנמוך ביותר בעשור האחרון. זאת בהשוואה ל-48% ו-26% ברבעון הראשון של שנת 2012 ורבעון השני של 2011, בהתאמה. היקף השקעה ראשונה ממוצעת של קרן הון סיכון ישראלית ברבעון היה 1.12 מיליון דולרים, כאשר הממוצע להשקעת המשך (Follow-on) היה 1.34 מיליון דולרים.

גיוסים ללא הקרנות הישראליות

במחצית הראשונה של שנת 2012, היקף ההשקעות בחברות היי-טק ישראליות בסבבים ללא השתתפות של קרנות הון סיכון ישראליות הסתכם ב- 453 מיליון דולרים, עליה של 37% מעל 331 מיליון דולרים שהושקעו בתקופה מקבילה בשנת 2011, ועליה של 150% בהשוואה ל-181 מיליון שהושקעו במחצית הראשונה של שנת 2010.

ברבעון השני של 2012, היקף ההשקעות עמד על 217 מיליון דולרים (48%) , שיעור זהה בקירוב ל-49% ברבעון הקודם, ועליה משמעותית בהשוואה ל-31%ברבעון השני של 2011.

גיוסים על פי סקטור: מדעי החיים בראש

במחצית הראשונה של שנת 2012, סקטור מדעי החיים הוביל את הגיוסים עם 240 מיליון דולרים (26% מסך הגיוסים), סכום דומה, 237 מיליון דולרים (23%), גויס על-ידי חברות מדעי החיים במחצית הראשונה של 2011. סקטור האינטרנט הגיע אחריו עם 207 מיליון דולרים (22%), ירידה של 19% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. חברות תוכנה משכו 147 מיליון דולרים (16%), ירידה של 15% בהשוואה לסכום שגויס על-ידי הסקטור במחצית הראשונה של 2011.

ברבעון השני של שנת 2012, סקטור האינטרנט הוביל את הגיוסים בפעם השניה בעשור, עם 129 מיליון דולרים (29% מסך הגיוסים), אחריו הגיע סקטור מדעי החיים עם 110 מיליון דולרים (24%), ירידה של 15% מרבעון הקודם. סכום זהה גויס על-ידי הסקטור ברבעון השני של 2011. סקטור התקשורת משך 78 מיליון דולר או 17% מסך ההון שהושקע ברבעון.

גיוס על פי שלבים

במחצית הראשונה, חברות סיד (Seed) משכו 5% מסך ההון שגויס, בהשוואה ל-3% בתקופה מקבילה של 2011, ושיעור זהה לזה שמשכו חברות סיד במחצית הראשונה של 2010. חברות בשלב הביניים (Mid Stage) המשיכו להוביל גיוסים עם 42%, בהשוואה ל-46% ול-48% במחצית ראשונה של שנת 2011 ו-2010, בהתאמה.

ברבעון השני של שנת 2012, חברות סיד (Seed) משכו 3% מסך ההון שגויס, בהשוואה לשישה אחוזים ברבעון הראשון של 2012, ו-2% בלבד שגויסו ברבעון השני של 2011. חברות בשלב הביניים הובילו את הגיוסים עם 239 מיליון דולרים או 53% מסך ההון שגויס ברבעון, הסכום הרבעוני הגבוה ביותר לשלב בשלושת השנים האחרונות. מידע נוסף ניתן לקרוא באתר IVC.

אינטרנט ומדעי החיים מובילים את ההייטק הישראלי

כבר ממבט מהיר על הנתונים, ניתן לראות בברור כי התחומים החמים בשוק הייטק הישראלי מנקודת מבט של המשקיעים הם תחום האינטרנט ומדעי החיים. בעוד שתחום האינטרנט מוביל את הגיוסים של Q2, בסיכום הכולל של המחצית תחום מדעי החיים עוקף אותו ומוביל את המחצית.

חשוב להדגיש, כי אלה הם התחומים שחמים בעיניהם של המשקיעים הפוטנציאליים, קרנות הון סיכון ואחרים, ואינה משקפת את הרווחים, ההצלחה הכלכלית או את הסיכוי להשיא רווחים לבעלי המניות.

המידע, שנאסף מהמשקיעים עצמם, עוזר לכל מי שפועל בתחום ההייטק לראות כיצד הקרנות מנתחות את מפת הסטארטאפים הישראלית והיכן הן בוחרות להמר עם כספי הקרן. זאת, משום שלצד אלמנט של סיכון מסוים, כל קרן תשמח גם למרכיב משמעותי של וודאות ההשקעה והיכולת שלה להחזיר את כספי הקרן, בריבית דריבית.

מחזור חיים

עניין נוסף שחשוב לזכור כאשר מסתכלים על הנתונים הללו הוא סוגיית אורך חיי הקרן. קרנות הון סיכון מנוהלות ברובן לפי מחזורים של אורך חיים, כאשר כל מחזור נמשך מספר שנים. למשל, קרן שאורך חייה 7 שנים תשקיע בחברות סכומים מסוימים בתחילת המחזור ובסכומים אחרים לגמרי לקראת סופו, כאשר היא יודעת שבקרוב תצטרך לתת דין וחשבון על הרווחים שהצליחה להשיא.

לכן, את מחזורי ההשקעות הללו יש לקחת שחשבון, מתוך נקודת מבט רב-שנתית ולאוו דווקא כאינדיקטור מבטיח ויחיד למצב השוק היום. למעשה, בהעדר מידע מפורש על בחירת ההשקעות לפי חיתוך של שלב חיי הקרן, קשה לדעת האם מבחינת הקרן מדובר בהשקעה מובטחת מבחינתה, או כזאת בעלת סיכון מינימלי. באותו מובן יכול להיות המצב הפוך, כאשר הקרן משקיעה בתחילת חייה בחברות הרפתקניות יותר, ותחומי מדעי החיים והאינטרנט נחשבים בעיניה ככאלה.

למרות העדר מידע מפורש על חיי הקרנות השונות שהסכימו להשתתף בסקר, המגמה הכללית בו ברורה; לא משנה באיזה שלב נמצאת הקרן, מרבית המשקיעים בחרו להשקיע את הכסף ברבעון האחרון בתחום האינטרנט, ובראייה של Q1+Q2 במדעי החיים.

נדב דופמן-גור

עו"ד העוסק בתחומי דיני הטכנולוגיה, דיני פרטיות וקניין רוחני. מרצה ומנטור לסטארטאפים, ובעל ניסיון רב-שנים בפיתוח ווב (http://about.me/nadavdg).

הגב

2 תגובות על "קשה לגייס: ירידה בהשקעות ההון סיכון במחצית הראשונה של 2012"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
Jonathan Messika
Guest

וזה דווקא על רגע רבעון שיא בארה"ב…
http://allthingsd.com/20120715/u-s-venture-capital-has-its-biggest-quarter-since-dot-com-days/

Jonathan Messika
Guest

*רקע

wpDiscuz

תגיות לכתבה: