Zroob.com

זרובקון

שיחה עם אליזרין וויסברג ודור גרבש מזרוב.קום כדי לדבר על סדנת המדיה החברתית שהולכת להתרחש ביום חמישי הקרוב. וידאו בפנים וגם הזמנה לסדנא.