WindowsLivePlanet

חשיפה: הרשת החברתית החדש של מיקרוסופט

בשקט בשקט ובלי הרבה באזז או אפילו הודעה רשמית לעיתונות, עלתה לאוויר השבוע הרשת החברתית החדשה של מיקרוסופט. הרשת החדשה, הנקראת Windows Live Planet היא פרי פיתוחה של מיקרוסופט הודו והיא מתמקדת במציאת אנשים המתאימים לכם.