whale

טוויטר נופל וקם על שירותי המיקום החדשים

גם אתם הכרתם את הלווייתן של טוויטר מקרוב השבוע? מערכת עדכוני המיקום החדשה שהוכרזה בתחילת השבוע גרמה וכפי הנראה עדיין גורמת ללא מעט בעיות בזמינות רשת המיקרובלוגינג ונראה שגם כמות ציוצי המונדיאל לא ממש עוזרת.