Voyurl

למה להסתיר אם אפשר לשתף

השלב הבא באבולוציה של השיתוף הוא הפיכתו לאוטומטי והמעקב אחרי הרגלי הגלישה שלנו בדפדפנים הוא אחת הדרכים החדשות לשתף מידע בזמן אמת