Vivox

מזחלת השלג של T-Mobile

חברת התקשורת האמריקנית T-Mobile משיקה שירות חדש, המאפשר לבצע שיחות VOIP בתוך פייסבוק מתוך תוכנה, ולא מתוך אפליקציה פנימית בפייסבוק.