USARMY

האייפון בשירות הצבא האמריקאי

לפי דיווח של ArmyTimes, הצבא האמריקאי שוקל להכניס שימוש בסמארטפונים עבור החיילים, עם בחירה בין אנדרואיד לאייפון. אל תצפו לזה בצה”ל בקרוב.