Twitter DM Worm

זהירות: תולעת בטוויטר – שוב

מספר גדול של משתמשים מדווח בימים האחרונים על תולעת חדשה אשר מופצת באמצעות שירות המיקרובלוגינג טוויטר. התולעת החדשה מבצעת שימוש בהודעות ישירות באמצעות חשבונות פרוצים של משתמשים שנדבקו.