trees illness

האם רשתות אלחוטיות גורמות לעצים לחלות?

לאחרונה התפרסמו מחקרים המראים כי משנה שעברה התרחשה עליה דרמטית במספר העצים שחלו במחלות הקשורות לעלים, וכעת מדובר ב-70% מהעצים בסביבה האורבנית בעיר בהולנד. האם מדובר במגמה עולמית או מקרה נקודתי?