TOR

אבטחת מידע

Canvas Fingerprinting: מישהו עוקב אחריכם

Canvas Fingerprinting היא טכנולוגיה שמוטמעת באלפי אתרים, ביניהם גם אתרים ישראליים, שאוספת פרטים אודות הסטוריית הגלישה שלכם ומעבירה אותם לצד שלישי. מהי הטכנולוגיה, כיצד ניתן להתגונן בפניה ומה תגובת האתרים הישראליים?

אבטחת מידע

מאחורי האנונימיות המורכבת – חלק א'

הסיפור שלנו מתחיל בבצל, בצל דיי ישן, בצל מודל 98' יד ראשונה מרופא, שסי נקי, גיר ידני ומוח מטורף. רציתם אנונימיות, רציתם טכנולוגיה, תקבלו. בנתיים זה מתחיל מבצל. ליאור ברש מסביר על Onion Routing, טכניקה לשמירה על אנונימיות ברשת.