The Photonics HyperHighway project

אנגליה משקיעה במחקר המקומי

אנגליה משקיעה סכומי שיא במחקר לקידום המהירות האפשרית על גבי תשתית הסיבים האופטיים. מטרת המחקר היא לפתח טכנולוגיה שתאפשר להזרים מידע במהירות של פי 100 מהיום.