The Mind’s Eye

העין השלישית של DARPA

רובוטים שיכולים לראות ולחשוב. נשמע מדע-בדיוני? בקרוב זה יהיה חלק בלתי-נפרד מהמציאות. הרשות האמריקנית למחקרים מתקדמים הודיעה שהחלה מחקר לפתח יכולת שכזאת.