Tesla S

טכנולוגיה

בלי ידיים: המירוץ לפיתוח המכונית האוטונומית בשיאו

נראה כי היכולות הטכנולוגיות לפיתוח רכב אוטונומי קרובות מאוד לבשלות, וכבר כעת ניתן למצוא רכבים שבולמים בעצמם, יודעים לשמור על נתיב הנסיעה ואפילו להחנות באופן עצמאי. אז מתי נוכל להפרד מההגה? זה, נראה, תלוי בעיקר בהתפתחות הרגולציה