Smart Install Technology

המדפסת שמתקינה את עצמה

פעם, כששנת אלפיים היתה רחוקה, נהגנו לדמיין כל מיני צורות של עתיד טכנולוגי מזהיר. בשנת אלפיים כך הנחנו, רובטים ינהלו לנו את חיי היום יום, כולנו נטוס לעבודה ברחפות, יהיו צ’יפים מושתלים שיפקחו עלינו מרחוק. עד שזה יקרה, HP מביאה לנו ליין חדש של מדפסות שיודעות להתקין את עצמן.