silicon knights

אבירי הסיליקון בדרך הביתה

האולפן הקנדי Silicon Knights תבע את אפיק על הפרת חוזה לפני חמש שנים. עכשיו נראה שהתביעה עלולה להביא את האולפן לסגירה.