Sidewiki

האם גוגל מתבגרת?

בסוף השבוע האחרון הודיעה גוגל על סיום חייהם של עשרה מוצרים נוספים מתוך מטרה למקד את עסקי החברה. האם החברה שהייתה מונעת עד כה על-ידי גחמות מהנדסים בלבד מתחילה להתבגר?

אינטרנט

גוגל מציגה ארבעה Web Elements חדשים ומקלדת וירטואלית למנוע החיפוש

גוגל השיקו בסוף השבוע ארבעה כלים חדשים להטמעה באתרים : Sidewiki, Checkout, Wave ו-Virtual keyboard. את האפשרות האחרונה הוסיפו גם לאתר של מנוע החיפוש. המקלדת הוירטואלית תאפשר להקליד בשלל שפות ותתאים את עצמה על פי ההגדרות שיבחרו על ידי המשתמשים כדי להקל על הקלדת תוים לא סטנדרטיים.