SecretSync

דרופבוקס: המידע שלכם, בערך

במהלך שנועד לגרום למשתמשיה לקרוא את תנאי השימוש, החליטה דרופבוקס להחליף את הטון המשפטי ולפשט את הטקסט כדי שיהיה קריא ומובן, עד כמה שניתן.

אבטחת מידע

Dropbox, שוב?

עקב עדכון שביצעה Dropbox בקוד המוצר, הפכו החשבונות בשירות זמינים לכולם במשך 4 שעות תמימות רק באמצעות כתובת המייל - ללא צורך בסיסמא הנכונה. זהו השיא בשורת מחדלי האבטחה שידע השירות עד כה.