Scala

האם Java8 באמת מבטלת את הצורך בסקאלה?

תומר גבל, ארכיטקט מערכת ב-Wix Engineering, מסביר למה 3 יכולות חשובות ב-Scala שמות בכיס את כל השדרוגים של Java8, ואיך הן עושות למפתחים את החיים קלים ופרודוקטיביים יותר