Ross Anderson

בנקים באנגליה נגד האקדמיה

איגוד בנקים בריטי ניסה לצנזר את אוניברסיטת קיימרידג’. מה הם ניסו לצנזר, מה היתה תגובת קיימברידג’ ואיך ניוטון קשור – על כל אלה בכתבה הבאה.