recaptcha

אינטרנט

הכניסה לבוטים אסורה

מבחן ה-CAPTCHA הנפוץ ביותר, נמצא בכמעט כל אתר שרוצה לוודא שהנרשמים הם אכן בני אדם ולא אלגוריתמים של האקרים למינהם. פרוייקטים חדשים רותמים את המנגנון הותיק לתועלת הכלל