Preceptual Computing

רוצים ללמוד לפתח בטכנולוגיות של העתיד? [Intel Perceptual Challenge]

הרבה פעמים נשאלת השאלה מה זה בכלל ”מיחשוב תפיסתי?”. איך העתיד יראה כשלמחשבים תהיה יכולת אמיתית של מיחשוב תפיסתי? אנחנו יכולים לכתוב אינספור מילים על הנושא, אבל לפעמים סרטון וידאו אחד – מסביר את זה מצוין.