PostFinanace

תומכי ויקיליקס משיבים מלחמה

קבוצה של פורצים, המזוהה כפי הנראה עם קהילת 4chan, החלה ביומיים האחרונים לתקוף ארגונים שמסרבים לעשות עסקים עם ויקיליקס, בתגובה לחשיפת פרשת Cablegate.