PCR5080

גאדג’ט השבוע: TangoTec – 3Wire Ethernet

השבוע, קוראי ניוזגיק יוכלו לקבל בהנחה את מערכת ה-PCR5080 3Wire network system, מערכת תקשורת ביתית המאפשרת להעביר תקשורת נתונים מבוססת Ethernet על-גבי רשת החשמל, תשתית הטלפון, תשתית הכבלים וכמובן באמצעות תשתית רשת סטנדרטית.