pay for content

העובדים החדשים בגוגל: אתם?

גוגל מציגה שתי תוכניות חדשות לגולשי האינטרנט שמטרתן העיקרית היא לקבל מהם מידע אודות הרגלי הגלישה שלהם ובתמורה, תציע להם תשלום או תווי קניה