Pantaray

לייצר התקנה לתוכנה עם QSetup / מדריך

כמעט כל מפתח מגיע לשלב שבו סיים לבנות את התוכנה והוא ממש לחוץ להעלות אותה לרשת ולהתחיל להפיץ אותה. זהו גם השלב שבו הוא נזכר שצריך לארוז את הכל בצורה נוחה שגם תעבוד על המחשב של המשתמש. QSetup, תוכנה ליצירת תהליכי התקנה ליישומים מתיימרת לספק את כל מה שתצטרכו מיישום לבניית התקנות (Installer) ובאופן הפשוט ביותר. האם היא מצליחה בכך? – תגידו אתם