P Vs. NP

P≠NP – מה זה אומר ואת מי זה בכלל מעניין?

מסתבר שב-HP יש יותר ממדפסות ושערויות מין של מנכ”לים. אחד ממהנדסי החברה שחרר מוקדם יותר השבוע הוכחה לבעייה מתמטית שמטרידה את קהילת המתמטיקה ומדעי המחשב קרוב ל-30 שנה. מה זה אומר ואת מי זה בכלל מעניין?