Opensource

פרשת וורדפרס-וויקס, העלילה מסתבכת

אמ;לק – מותר לקחת קובץ MIT ולהפוך אותו ל-GPL, אבל לא להיפך. ברגע שמבצעים שינוי באפליקציה, חובה לשחרר את כולה תחת GPL. משמע – אם וויקס רוצה ליישר את ההדורים עם וורדפרס, עליה לשחרר את קוד המקור ב-GitHub