Office2010

Office Web app לא תיתמך במגוון דפדפנים, כפי שהבטיחה מיקרוסופט בעבר

מיקרוסופט תתמוך במגוון מאוד מצומצם של דפדפנים שדרכם ניתן יהיה לבצע פעולות ב- Office Web Apps. בבלוג של קבוצת הפיתוח של המוצר שאמור לאפשר שמירה ושיתוף של מסמכים בענן מחשוב, פורטו שמות וגרסאות הדפדפנים שייתמכו, והם אינם כוללים את הדפדפן של גוגל Chrome, את Opera ואפילו לא את הדפדפן הפופולארי עדיין, אינטרנט אקספלורר 6