Nok Nok

האם NokNok הישראלית לקראת שיתוף פעולה עם נוקיה?

האם אפליקציית נוקנוק הישראלית בדרך להפוך למובנת בכל אחד ממכשירי הסמארטפון העתידיים של נוקיה? החברות מנהלות אמנם מגעים אך הרכישה הטרייה על ידי מיקרוסופט עשויה לשנות את המשוואה.