New Version

Gmail בגרסה חדשה לאנדרואיד

העיצוב החדש של שירות הדואר האלקטרוני של גוגל, אשר הושק רק לפני ימים אחדים לאפליקציה הוובית, מגיע היום גם לאנדרואיד