Multipoint

אבטחת מידע

רוב האתרים שמפיצים קוד זדוני הם אתרים לגיטימיים

חברת אבטחת המידע מרשל פרסמה בסוף השבוע את הדוח הדו-שנתי שלה בנושא דואר זבל ופרצות אבטחת מידע. על פי הדוח, קיים גידול משמעותי במספר האתרים הלגיטימיים שנפרצו על ידי האקרים וכמעט 70 אחוז מהאתרים המכילים קוד זדוני הם אתרי אינטרנט לגיטימיים שנפרצו ולא אתרים שהוקמו על ידי עבריינים.