model 9

אינטל משקיעה ב-Model 9 הישראלית

החברה מאפשרת להמיר נתונים השמורים בפורמטים התואמים למחשבי מיינפריים לאחסון עדכני יותר ומבוסס ענן. כעת, היא מודיעה כי גייסה לשם כך כ-9 מיליון דולר