MINI HP 210

סקירת נטבוק : HP Mini 210

ה-MINI 210 האדמוני של חברת HP מספק למשתמש יכולות מחשב ממוצעות ומפגין ביצועים סבירים. האם יכולותיו מספיקות כדי להוות תחרות אמיתית בשוק הנטבוקים הרווי?