mikeyy

התולעת שאכלה את טוויטר

הודעות ספאם לא רצוניות שהתחילו לצוץ בשם מאות משתמשים תמימים בטוויטר, הקפיצו את מדינת טוויטר על הרגלים. השירות הודבק ע"י תולעת שהשתמשה בחור אבטחה הקיים במערכת השירות וגורמת למשתמשים הנגועים בתולעת להפיץ הודעות ספאם דרך הטוויטר שלהם.