Microdrones

האם Google Streetview עולה לאוויר?

אם למישהו עוד יש ספק שהגענו לעתיד, השורה הבא תספק את ההוכחה שחיפשתם: על פי הדיווחים, גוגל רכשה רובוט מעופף זעיר לצילום אווירי מיצרן מזל”טים בגרמניה