Maglan

היי-טק ו-IT

מגלן טכנולוגיות ממנה ועדה מייעצת בינ"ל הכוללת בכירי אקדמיה, עסקים וגופים בטחוניים

מגלן-טכנולוגיות הגנת מידע קיימה השבוע מפגש רשמי ראשון ברומא בנוכחות צוות הוועדה המייעצת (Advisory Board ) שמינתה. הועדה דנה במגוון נושאים אסטרטגיים הקשורים לפעילותה העסקית והמקצועית של מגלן באירופה ובישראל.