logitec

לוג'יטק מציגה מקלדת חדשה המופעלת על-ידי אנרגיה סולארית

לוג'יטק מציגה מקלדת סולארית ואלחוטית חדשה, ה-Wireless Solar Keyboard K750, מקלדת המופעלת על-ידי אנרגיה סולארית בלבד. המקלדת החדשה פועלת בכל מקום אשר יש בו אור, גם בתוך הבית או המשרד, ומייתרת את השימוש בסוללות