logic bomb

אבטחת מידע

הכה את החפרפרת

עובד מתוסכל החליט להתקין קוד זדוני במשחקי שמייצרת החברה שלו, במטרה לגרום למשחקים להפסיק לפעול, ולחברה להמשיך להעסיק אותו, וליותר שעות.