load balancing

SCVMM 2012 כתשתית לענן פרטי [סקירה ומדריך]

וירטואליזציה כבר הפכה היום לחלק בלתי נפרד בתשתית הארגונית, אך תהליך הניהול והמעבר לוירטואליזציה מעולם לא היה פשוט. טל שחם מסביר על היכולות החדשות של SCVMM 2012 וכיצד הוא יסייע לכם לנהל את התשתית הוירטואלית בארגון שלכם.