LNK

פרצת אבטחה בטיפול של חלונות בקיצורי דרך

פרצת אבטחה חדשה שהתגלתה באופן שבו חלונות מטפלת בקבצי קיצורי דרך (בעלי סיומת lnk) חושפת את המחשב להפעלת תוכנות בלתי רצויות ללא אישור המשתמש. במיקרוסופט טרם הודיעו על תאריך זמינות התיקון